MỞ BÁN TIẾP 35 CĂN NOXH CHUNG CƯ CT3 LẠC HỒNG PHÚC

  Thứ Thu, 23/05/2024  (0)Bình luận

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; 3. Hộ ...

Xem chi tiết

MỞ BÁN TIẾP 44 CĂN NOXH CHUNG CƯ CT3 LẠC HỒNG PHÚC

  Thứ Wed, 10/04/2024  (0)Bình luận

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; 3. Hộ ...

MỞ BÁN TIẾP 20 CĂN CHUNG CƯ LẠC HỒNG PHÚC

  Thứ Sat, 09/03/2024  (0)Bình luận

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực n...

THÔNG BÁO MỞ BÁN 33 CĂN CHUNG CƯ CT3 LẠC HỒNG PHÚC

  Thứ Tue, 30/01/2024  (0)Bình luận

Chi tiết xem: TẠI ĐÂY I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu...

THÔNG BÁO MỞ BÁN CĂN HỘ TÒA CT1A, CT1B, CT2, CT3

  Thứ Thu, 25/01/2024  (0)Bình luận

Chi tiết xem: TẠI ĐÂY  & TẠI ĐÂY I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Hộ gia đình ...

THÔNG BÁO MỞ BÁN CÁC CĂN HỘ TÒA CT1A, CT1B, CT2 (ĐỢT 44)

  Thứ Mon, 26/06/2023  (0)Bình luận

Chi tiết xem: TẠI ĐÂY I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu...

hotline ZALO OA hotline 02216549999